Skontaktuj się z nami
tel. 660 012 300

Włączamy leasing

ELEKTROMOBILNOŚĆ w Polsce!

Milion samochodów elektrycznych w 10 lat – to element planu rozwoju elektromobilności w Polsce przygotowanego przez Ministerstwo Energii.

17 lutego, w siedzibie NFOŚiGW  odbyło się spotkanie przedstawicieli NFOŚiGW, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii. Tematem spotkania były wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska.

Dyskutowano między innymi o planie rozwoju elektromobilności w Polsce. Efektem spotkania jest podpisanie 20 lutego 2017 porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a 41 miastami,  które podejmują się pilotażowej realizacji planu rozwoju elektromobilności w Polsce na swoich terenach.

W inicjatywą zachęcającą władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności, zwłaszcza w zakresie rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego wystąpiły Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju w porozumieniu ze Związkiem Miast Polskich.

“Ministerstwo energii kładzie nacisk na elektromobilność dlatego, że jak twierdzi minister energii Krzysztof Tchórzewski – „Elektromobilność to najszybszy sposób na walkę z niską emisją w miastach”.

Energii Krzysztof Tchórzewski, podczas piątkowego spotkania przedstawił założenia i uwarunkowania realizacji Planu rozwoju elektromobilności w Polsce. Wskazał jako kluczowe rozwiązanie problemu magazynowania energii oraz „tankowania” energii elektrycznej.

Ministerstwo Energii pracuje obecnie w dwóch kierunkach, które winny być zrealizowane w oparciu o polską myśl techniczną oraz możliwości wytwórcze.

Pierwszy z nich to zaprojektowanie, skonstruowanie i produkcja małego elektrycznego samochodu miejskiego o zasięgu 250 km, który byłby „tankowany” (ładowanie baterii) przez indywidualnych właścicieli w nocy (23.00 – 5.00) przy cenie energii elektrycznej 30% w stosunku do taryfy normalnej.

Drugi z celów strategicznych  to upowszechnianie w publicznym transporcie miejskim autobusów elektrycznych – w przeciągu dziesięciu lat ponad 50 proc. taboru autobusowego powinno mieć napęd elektryczny.

Minister Energii wskazał, że plan rozwoju elektromobilności w Polsce zakłada eksploatację za 10 lat: miliona pojazdów z napędem elektrycznym, przy istnieniu 600 tysięcy wolnych i 400 tysięcy szybkich instalacji ładowania samochodów elektrycznych.

Przypomnijmy, że początki programu rozwoju elektromobilności, autorstwa Ministerstwa Energii nie były łatwe. W konsultacjach społecznych wzięło udział blisko 30 organizacji i instytucji reprezentujących zarówno biznes, świat nauki, jak i organizacje pozarządowe.

Partnerzy społecznie zgłosili w sumie 161 uwag, z których część została uwzględniona.

Źródło: http://globenergia.pl/41-miast-wdraza-plan-rozwoju-elektromobilnosci-w-polsce/ [Dostęp: 2017-02-24]

UdostępnijWłączamy leasing

KONTAKT

Biuro

LeasingOn

Biuro:
Kraszewskiego 36/2
93-161 Łódź

kom. 660 012 300

e: biuro@leasingon.pl

Masz pytanie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RPS Finance Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36 93-161 Łódź, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie RPS Finance sp. z o.o. mailowo na adres biuro@rpsfianace.eu lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt.Więcej informacji – sprawdź.