Skontaktuj się z nami
tel. 660 012 300

Regulamin newslettera

Regulamin portalu LeasingOn

Regulamin korzystania z portalu informacyjnego LeasingOn

Użyte w „Regulaminie korzystania z portalu internetowego LeasingOn”  sformułowania oznaczają:
Brokera – Judyta Pasińska SPU z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańska 115/4,  NIP 4990473738; Regon 361687916
Portal – portal internetowy LeasingOn dostępny pod adresem https://www.leasingon.pl
Zasoby Portalu – udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie korzystania z portalu internetowego LeasingOn” materiały, obejmujące w szczególności informacje i ogłoszenia o pracę.
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. LeasingOn oświadcza, że treści opublikowane na stronach Portalu mają wyłącznie cel informacyjny. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferty produktowej należy kontaktować się z infolinią lub oddziałem LeasingOn. Broker nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone na Portalu oraz za decyzje podjęte przez użytkowników Portalu w oparciu o zamieszczone na nim informacje, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z zamieszczonych informacji.

 1. LeasingOn zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek do korzystania z Portalu. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze strony internetowej LeasingOn, zalecamy korzystanie z poniższych wersji przeglądarek:
  • Google Chrome – w wersji 43.x i wyższych
  • Mozilla Firefox – w wersji 38.x i wyższych
  • Internet Explorer – w wersji 11.x i wyższych
  • Safari – w werji 8.x i wyższych
 2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, apletów Java oraz plików cookies.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. LeasingOn udostępnia w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 5. LeasingOn, udostępniając w Portalu treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 6. LeasingOn zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.
 8. LeasingOn gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb
 9. LeasingOn gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:
  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub
  • w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
 10. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.

KONTAKT

Biuro

LeasingOn

Biuro:
Kraszewskiego 36/2
93-161 Łódź

kom. 660 012 300

e: biuro@leasingon.pl

Masz pytanie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RPS Finance Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36 93-161 Łódź, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie RPS Finance sp. z o.o. mailowo na adres biuro@rpsfianace.eu lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt.Więcej informacji – sprawdź.