Skontaktuj się z nami
tel. 660 012 300

Pożyczka JEREMIE

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY – INICJATYWA JEREMIE

 

 

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP.

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Projektu JEREMIE2

Szczegóły informacji dot. warunków udzielania pożyczek oraz wzorce dokumentów aplikacyjnych znajdują się w załączonych dokumentach na stronie : http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/pozyczka-inwestycyjna-pi

 

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych takich, jak:

 • Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych
 • Koszty wykonania robót budowlanych
 • Koszty nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • Koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • Koszty zakupu samochodów specjalnych

 

Pożyczka jest udzielana na realizację planowanych projektów inwestycyjnych. Wydatki, aby mogły zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych, na które zostało udzielone wsparcie, muszą być poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki. Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami.

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

 

Stosowane zabezpieczenia pożyczki:

 • Hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
 • Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • Blokada środków pieniężnych na rachunku – obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych wraz z pełnomocnictwem do rachunku
 • Gwarancja bankowa; gwarancja firmy ubezpieczeniowej
 • Cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług
 • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

 

 

 

Źródło: Oficjalna strona Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego http://larr.pl/pozyczki-na-rozwoj-inicjatywa-jeremie/ [dostęp: 01-02-2017r.]

 

 

Zadzwoń tel. 608 383 880  lub napisz do nas mail: biuro@leasingon.pl

Znajdziemy dla Ciebie najlepszą formę finansowania – bez dodatkowych opłat!

KONTAKT

Biuro

LeasingOn

Biuro:
Kraszewskiego 36/2
93-161 Łódź

kom. 660 012 300

e: biuro@leasingon.pl

Masz pytanie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RPS Finance Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36 93-161 Łódź, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie RPS Finance sp. z o.o. mailowo na adres biuro@rpsfianace.eu lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt.Więcej informacji – sprawdź.